Välkommen till

SSCO har jobbat med studenthälsofrågor länge. På 1930-talet grundade SSCO Stockholms Studenters Hälsovårdsbyrå, SSHB, som senare kom att bli den nuvarande Studenthälsan. Idag är samarbetsformerna till antalet dessvärre få. SSCO har i sin verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/21 – det vill säga, det dokument som har antagits av det senaste studentrådet och som styr organisationens arbete – till uppgift att ta ett helhetsgrepp kring studenthälsomottagningarnas funktion i relation till studenternas behov.

Innehåll på Studenthälsan.se

Hitta din mottagning

Här finner du vilken studenthälsomottagning du ska vända dig till sorterat efter ditt lärosäte.

Så funkar det

Här publicerar vi inom kort hälsorelaterade tips och trix för din studietid.

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter för Studenthälsan.se

h

Historia

Om studenthälsans framväxt.

Fakta

Underlag och statistik för studenthälsan

Om Studenthälsan.se

Studenthälsan.se är en portal på initiativ av SSCO – Stockholms studentkårer. Portalen skapades för att underlätta för studenter att hitta sin studenthälsomottagning, sprida kunskap om studenthälsan och för att tydliggöra när du ska vända dig till din studenthälsomottagning. Portalen är just nu under uppbyggnad och flera funktioner saknas ännu.