Rapporter, fakta och statistik
Hur mår studenten?

Nedan kan du läsa ett urval av rapporter SSCO anser är värdefulla för att belysa studenters hälsa.

%

av studenterna visste inte att Studenthälsan fanns när de studerade

%

av studenterna vet inte när de ska vända sig till Studenthälsan

%

av studenterna vet inte om de fick information om Studenthälsan under sin studietid

Källa: Novus på uppdrag av Saco och Saco studentråd 2019

Rapporter av SSCO

__________

2021
Oro, stress & ensamhet

Den krassa verkligheten om studenters oro, stress och ensamhet. Rapporten baseras på en undersökning utförd av Novus 2020.

2021
Stockholms studentbudget

Stockholmsstudenten går back 2158 kr varje månad. SSCO kräver en förändring.

2020
Ett studentstockholm – för vem?

En översikt över studenters boende- och ekonomiska situation.

Rapporter av andra aktörer

__________

z
SSSB, 2021
Studentbarometer 2021

En studie om studenters värderingar och syn på att leva, bo och studera i Stockholm.

SACO, 2021
Hur mår Studenthälsan?

En undersökning om hur lärosätena kan effektivisera arbetet med att förebygga ohälsa bland studenter.

FHM, 2014
Studenter och hög alkoholkonsumtion

Implementeringen av alkoholscreening och kort rådgivning på Studenthälsomottagningarna.

Äldre rapporter
__________


SSCO, 2015
Bostadskrisen – från nyhet till normVar ska vi bo?

SSCO:s bostadsrapport

 
SFS, 2014
#heltsjukt

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

 
SSCO, 2012
Var ska vi bo?

Extrem brist på studentbostäder.